• Hizmetler > Eğitim
Eğitim

Eğitim

PSİKOTEKNİK KULLANIM ALANLARI

         Çalışma psikolojisinin bir dalı olan psikoteknik yıllardır endüstri ülkelerinde personel seçimi ve işe yerleştirmede kullanılan bir yöntemdir. Günümüzde trafikte sürücülük için gerekli olan, sürücülerin bilişsel ve psikomotor  becerilerini ölçmede öncelikli olarak yer almaktadır. Psikotekniğin amacı bireyin bahsi geçen işe uygun olup olmadığını anlamaktır. Böylece trafik kazaları, iş kazaları ve çalışanların birbiri ile çatışmaları önlenebilir.

      Çalışanın kendi yetenek ve becerilerine uygun işlerde çalışmaması iş kazalarını arttırır ve iş verimliliğini düşürür. Maksimum verim için çalışanın bedensel ve ruhsal olarak bir bütün içerisinde olması gerekmektedir. Yoğun iş temposu çalışanlarda dikkatsizlik, konsantrasyonda düşüş, depresyon, anksiyete gibi semptomlara sebep olabilir. Bu semptomların önüne geçebilmek için çalışma koşullarının çalışanın yapısına uygun düzenlenmesi çok önemlidir.

       Nilüfer Psikoteknik Değerlendirme Merkezi olarak sizlere en iyi hizmeti vermeye hazırız. Kurumumuz tamamen yasal ilkelere bağlı hizmet vermektedir. Güvenilir ve kaliteli hizmet almak için psikoteknik belgenizi bizden alabilirsiniz.

Zihinsel Yetenek ve Psikomotor Beceri Testleri

 1. Sürekli Dikkat Testi
 2. Seçici Dikkat Testi
 3. Muhakeme Testi
 4. Görsel Algı ve Bellek Testi
 5. Görsel Süreklilik Testi
 6. Tepki Hızı Testi
 7. Koordinasyon Testi
 8. Hız-Mesafe Testi
 9. Çarpışma Zamanı Tahmin Testi
 10. Çevresel Görüş Testi I
 11. Çevresel Görüş Testi II

Kişilik- Güvenlik Ölçümleri

 1. Demografik Bilgi Formu
 2. Trafiğe İlişkin Görüş Testi
 3. Türk Sürücü Davranışları Envanteri
 4. Türk Sürücü Becerileri Envanteri
 5. Sürücü Heyecan Arama Envanteri
 6. Sürücü Davranışları Kısa Ölçeği

PSİKOLOG

Ülkühan TONBULOĞLU